Obaviještavamo poštovane korisnike da smo od 1.9.2017.g. dostupni na slijedećim brojevima telefona.

01/4095-130   NAPLATA I OBRAČUN USLUGA

01/4095-131   TEHNIČKA SLUŽBA

01/4095-132   URED RUKOVODITELJA PJ

 

Obavještavamo potrošače da je sa 19.7.2017. godine raskinut Ugovor između FINA-e i Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o., Ured Ivanić-Grad o plaćanju računa građana bez naknade.