Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. kreće sa novim, jedinstvenim načinom očitanja i dostave računa korisnicima usluga na cijelom distributivnom području.

Očitanje potrošnje vode za građane vršiti će se dvomjesečno, na temelju unaprijed određenim krugovima očitanja po naseljima i ulicama i prema Planu očitanja.

Poslovni subjekti i kućni savjeti očitavati će se svaki mjesec.

Unaprijed vam zahvaljujemo na razumijevanju.

 

 

Obavještavamo potrošače da je sa 19.7.2017. godine raskinut Ugovor između FINA-e i Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o., Ured Ivanić-Grad o plaćanju računa građana bez naknade.