Obavještavamo potrošače da je sa 19.7.2017. godine raskinut Ugovor između FINA-e i Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o., Ured Ivanić-Grad o plaćanju računa građana bez naknade.