Obaviještavamo poštovane korisnike da smo od 1.9.2017.g. dostupni na slijedećim brojevima telefona.

01/4095-130   NAPLATA I OBRAČUN USLUGA

01/4095-131   TEHNIČKA SLUŽBA

01/4095-132   URED RUKOVODITELJA PJ